Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Invitasjon
Bodøregionens Utviklingsselskap AS – BRUS og Sparebank1 Nord-Norge, sammen med Indre Salten Energi AS, Salten Kraftsamband AS, Dragefossen Kraftanlegg AS, Nordlandsnett AS, SISO Energi AS og Troms Kraft inviterer til Kraftkonferansen under fanen “Fremtiden i Nord er elektrisk

Fremtiden i Nord er elektrisk
2021
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Årets viktigste møteplass for energi- og industribransjen.
 
Med fokus på verdiskaping og utvikling er dette plassen for nye input og nettverksbygging.
  • Text Hover