Your address will show here +12 34 56 78

Årets viktigste møteplasser




KOMMER OPP:
Kjerringøyseminaret er av strategisk betydning, spesielt i utviklingen hvor vi prøver å peke på Bodø og regionens strategiske retning for næringsutviklingen fremover. Med fokus på tre hovedområder, reisemåls- eller destinasjonsutvikling. Marin sektor’s muligheter fremover. Samt hvordan skal vi lykkes med å få tak i folk, med den kompetansen vi trenger til Bodø og regionen.
KRAFTKONFERANSEN

Høydepunkter 2023 

Samarbeidspartnere