Your address will show here +12 34 56 78

Kraftkonferansen 2023

Påmeldingen er nå steng.

Ønsker du å stå på venteliste for deltakelse på Kraftkonferansen, send epost til kristin@brus.bodo.no